SK / EN

Na stránke sa aktuálne pracuje

Výzva

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky pod názvom „Doplnenie výskumno-vývojovej infraštruktúry spoločnosti MIKROCHEM spol. s r. o. v rámci projektu pod názvom „Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti MIKROCHEM spol. s r. o." zo dňa 16.03.2020.

MIKROCHEM spol. s r.o.

Za dráhou 33,P.O.BOX 109
902 01 Pezinok, Slovakia

mikrochem@mikrochem.sk

lubica.svrcicova@mikrochem.sk

maria.herdova@mikrochem.sk
033/6905 619, 0903 48 10 12

Spoločnosť MIKROCHEM spol. s r.o.,
je zapísaná v OR OS Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 618/B
ICO: 00604496
DIC: 2020351157
IC DPH: SK2020351157

Mikrochem Trade spol. s r.o.

Za dráhou 33
902 01 Pezinok, Slovakia

mikrochemtrade@mikrochem.sk

lubos.tomsa@mikrochem.sk
033/6905 639, 0911 89 73 37

milan.hustak@mikrochem.sk
033/6905 618, 0903 48 10 27

adriana.moravcova@mikrochem.sk
033/6905 614, 0911 98 10 23

Spoločnosť Mikrochem Trade, spol. s r. o.,
je zapísaná v OR OS Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 37064/B
ICO: 35948655
DIC: 2022046730
IC DPH: SK2022046730

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok

8.30 - 11.30
12.00 - 14.30

Piatok

8.30 - 11.30